Become a Partner

OurEasyShop is a customer loyalty program, designed specifically for small and medium scale businesses. We provide our partners tools to advertise, incentivise and communicate with their customers.

Ryhdy partneriksi kanssamme

Our Easy Shop on asiakasetuohjelma, joka on erityisesti suunniteltu pienille ja keskisuurille yrityksille. Me toimitamme partnereillemme työkalut mainostaa, kannustaa ja kommunikoida asiakkaiden kanssa.


How it works?

We provide you the cards, sofware and hardware to run an Internet based customerloaltyprogram. Customers only need to carry one card with them or use OurEasyApp on their smartphones. Use new technology to your customers benefit!

Kuinka se toimii?

Me toimitamme sinulle kortit, ohjelmiston ja laitteet joilla pyöritetään Internet-pohjaista asiakasetuohjelmaa. Asiakkaasi tarvitsevat vain yhden kortin tai Our Easy Appin älykännykkäänsä. Käytä uusinta teknologiaa asiakkaitesi eduksi!


Benefits

Offer your customers an easy and efficient way to gather loalty points! You can offer your own campaigns and competitions to activate and broaden your base of customers. You can also take part in our joint campaigns.

Edut

Tarjoa asiakkaillesi helppo ja tehokas tapa kerätä asiakasetu pisteitä! Voit tarjota omia kampanjoitasi ja kilpailuja asiakkaitasi aktivoidaksesi ja asiakaskuntaa kasvattaaksesi. Voit myös ottaa osaa yhteisiin kampanjoihimme.


Contact us!

Together we are stronger, lets provide our customers offers they cannot pass up!

Give us a call at: +358 50 48 73 519
Contact us via e-mail: info@oureasyshop.com
Lets talk more!!!

Ota yhteyttä

Yhdessä olemme vahvempia, tarjotaan asikkaille tarjouksia joista he eivät voi kieltäytyä!

Soita meille numeroon: +358 50 48 73 519
Lähetä sähköpostia osoitteeseen: info@oureasyshop.com
Jutellaan lisää!